Генерички селектори
Само тачне мечеве
Тражи у наслову
Тражи у садржају
Селектори типа поста

SX

АУБ укрштени ваљкасти лежај have three types, inchiding onter ring circunferentlally split and held together by three retaining rings type (SX), monting holed type high rigidty crossed roller bearing with separator (XSU), mounting holed type split itner ring crossed roller bearing with separator (XV).

_SX series crossed roller bearing is outer ring circumferentially split and held together by three retaining rings

_Outer Diameter of SX series crossed roller bearing is from 90 mm to 620 m

_Inner Diameter of SX series crossed roller bearing is from 70 mm to 500 mm

_Accuracy class of SX series crossed roller bearing: P5, P4, PO

_Seal Symbol of SX series crossed roller bearing: No sealed