Kompletny przewodnik po konserwacji łożysk ceramicznych

Kompletny przewodnik po konserwacji łożysk ceramicznych

W ostatnich latach łożyska ceramiczne, jako ulepszona wersja łożysk metalowych, stały się bardzo popularnymi komponentami różnego rodzaju maszyn i znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Nawet w wyjątkowo specjalnych środowiskach łożyska ceramiczne mogą zapewnić ich doskonałą wydajność. Łożyska ceramiczne są łożyskami szybkoobrotowymi. W trakcie użytkowania należy je regularnie stosować i konserwować zgodnie z ich charakterystyką użytkową, w celu poprawy wydajności pracy i wydłużenia żywotności łożysk ceramicznych. W tym przewodniku szczegółowo opisano niektóre kwestie związane z konserwacją łożysk ceramicznych.

Charakterystyka i działanie łożysk ceramicznych

Zalety łożysk ceramicznych

Obecnie łożyska ceramiczne zostały ustandaryzowane i szeroko stosowane w zastosowaniach ogólnych. Ma następujące zalety:

(1). Mały współczynnik tarcia. Współczynnik tarcia łożysk ceramicznych jest stosunkowo mały, więc wydajność przekładni jest również wyższa. Współczynnik tarcia tradycyjnych łożysk mieści się w przedziale 0-08. 0, podczas gdy współczynnik tarcia łożysk ceramicznych wynosi tylko 12-0. 001. Dlatego podczas użytkowania ma wyższą wydajność i jest wygodny w utrzymaniu.

(2) Koszt produkcji mieści się w rozsądnym zakresie. W porównaniu z metalami nieżelaznymi koszt produkcji łożysk ceramicznych jest stosunkowo wysoki, ale po obróbce cieplnej mają one wyższe właściwości mechaniczne i dłuższą żywotność.

(3) Wysoka precyzja. Wewnętrzna struktura łożysk ceramicznych i luz między częściami są bardzo małe, a precyzja obróbki jego części jest stosunkowo wysoka. Szczególnie w przypadku niektórych maszyn precyzyjnych ma to również lepszy wpływ na dokładność działania. Może nie tylko osiągnąć wyższą wydajność przekładni, ale także zmniejszyć zużycie oleju smarowego jest również stosunkowo proste i wygodne w instalacji i konserwacji.

Zalety łożysk ceramicznych

(4) Noś duże obciążenie. W praktycznych zastosowaniach łożyska ceramiczne mogą być wstępnie obciążone obciążeniami promieniowymi, co znacznie poprawia ich sztywność, a nawet mogą wytrzymać połączone działanie obciążeń promieniowych i obciążeń osiowych jednocześnie w różnych warunkach.

(5) Odporne na rdzę i korozję. Różne rodzaje cermetali ulegają korozji w różnym stopniu pod wpływem środowiska o określonym pH, ale łożyska ceramiczne mogą normalnie pracować w trudnych warunkach pełnych mediów korozyjnych.

Wady łożysk ceramicznych

Chociaż łożyska ceramiczne mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami metalowymi, nie są łożyskami doskonałymi.

(1) Przy tej samej objętości nośność kompozytowa łożysk ceramicznych jest mniejsza niż łożysk ślizgowych. Aby spełnić wymagania użytkowe, należy zwiększyć rozmiar promieniowy łożysk ceramicznych;

(2) Łożyska ceramiczne będą wytwarzać większe wibracje i hałas podczas użytkowania, dlatego trudno je stosować w sytuacjach, w których wymagana jest duża precyzja i wysokie wibracje.

(3) Łożyska ceramiczne są również bardzo wrażliwe na ciała obce. Gdy ciała obce dostaną się podczas pracy, będą stale wytwarzać duże wibracje i hałasy, które nie tylko wpływają na wydajność pracy, ale także mogą łatwo spowodować przedwczesne uszkodzenia.

Wady łożysk ceramicznych

Wydajność łożysk ceramicznych

W przeszłości łożyska były zwykle wykonywane ze stali stopowej, ale ich wady stopniowo stawały się widoczne wraz z rozszerzaniem zastosowań. Łożyska ceramiczne są wykonane z materiałów niemetalowych. Azotek krzemu (Si N) jest powszechnie stosowany jako główny materiał. Według odpowiednich danych ma niesamowitą odporność na wysokie temperatury i może nadal utrzymywać dobrą wytrzymałość nawet w wysokiej temperaturze 1400 ° C. , czego nie można osiągnąć przez wiele metali, a jego stabilność jest silniejsza, a jego wszechstronne działanie jest również mocne.

Łożyska składają się z trzech części: pierścienia wewnętrznego, pierścienia zewnętrznego i elementów tocznych. Dzisiejsze łożyska ceramiczne można podzielić na łożyska w pełni ceramiczne i hybrydowe łożyska ceramiczne w zależności od różnych materiałów. Jak sama nazwa wskazuje, łożyska pełnoceramiczne posiadają elementy toczne oraz pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z materiałów ceramicznych. Łożyska pełnoceramiczne są odporne na korozję, wysoką temperaturę i zużycie, dzięki czemu można je stosować w trudnych warunkach. Nadal może wykazywać wyjątkowe zalety i jest szeroko stosowany w pojazdach lotniczych oraz opiece medycznej i zdrowotnej. Hybrydowe łożyska ceramiczne są powszechnie stosowane we wrzecionach obrabiarek o dużej precyzji, ponieważ charakteryzują się pewnym stopniem smarności, który może skutecznie zapobiegać sklejaniu się i spalaniu w wyniku niszczenia filmu olejowego, dzięki czemu mogą nadal utrzymywać dobre naprężenia nawet przy pracy z dużymi prędkościami.

Środki ostrożności podczas stosowania łożysk ceramicznych

Montaż łożysk ceramicznych

Łożyska ceramiczne same w sobie są stosunkowo drogie, dlatego należy je instalować ostrożnie i cierpliwie, aby uniknąć nieprawidłowego montażu, który ma wpływ na późniejsze użytkowanie i konserwację, a gdy produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku montażu, zyski przewyższają straty.

Przed montażem łożysk ceramicznych należy wybrać specyfikacje zgodnie z potrzebami miejsca montażu, a nie dokonywać przypadkowych ocen gołym okiem. Właściwy dobór specyfikacji ułatwi montaż i zwiększy stabilność użytkowania. Po wybraniu specyfikacji instalacja jest nie tylko pracochłonna, ale także trudna do osiągnięcia pożądanego efektu. Podczas procesu montażu łożysk ceramicznych należy zastosować równomierny nacisk na obwód powierzchni czołowej łożyska, aby określić kierunek i położenie montażu.

Montaż łożysk ceramicznych

Pamiętaj, surowo zabrania się uderzania w łożysko siekierą, młotkami i innymi ciężkimi przedmiotami podczas procesu montażu, ponieważ proces uderzania spowoduje uszkodzenie powierzchni czołowej łożyska, a niewłaściwe użycie ciśnienia podczas procesu montażu spowoduje pewne wgniecenia i zadrapania. W ten sposób, podczas późniejszej pracy z dużymi prędkościami, stopień zużycia łożyska również odpowiednio wzrośnie.

Współpraca łożysk ceramicznych

Dobór łożysk ceramicznych musi opierać się na kierunku obciążenia i właściwościach obciążenia. Ogólnie rzecz biorąc, nośność każdej tulejki jest inna i zwykle dzieli się ją na obciążenie obrotowe, obciążenie statyczne i obciążenie nieokreślone. W przypadku kompozytów obracających się i kompozytów nieokreślonych okucia powinny pasować statycznie; w przypadku obciążeń statycznych można zastosować kombinację dopasowania nadmiernego i dynamicznego.

Montaż łożysk ceramicznych

Demontaż łożysk ceramicznych

Bez względu na rodzaj elementu mechanicznego, jego żywotność można wydłużyć poprzez prawidłowe użytkowanie i konserwację. To samo dotyczy łożysk ceramicznych. Po pewnym okresie użytkowania wielu użytkowników ma nadzieję na dalszą konserwację poprzez demontaż, ale muszą także zachować ostrożność podczas procesu demontażu. Nigdy nie używaj ostrych narzędzi do bezpośredniego uderzania i demontażu, ale podczas demontażu wywieraj równomierny nacisk. Do demontażu użyj siły i umiejętności.

Łożyska ceramiczne dzieli się ogólnie na dwa typy: te ze stożkowymi tulejami wewnętrznymi i te bez stożków. Metody demontażu tych dwóch łożysk ceramicznych należy traktować odmiennie. Pamiętaj, że tylko rozsądny demontaż nie spowoduje uszkodzenia łożysk i samego instrumentu. Po przeprowadzeniu wymuszonego demontażu prawdopodobne jest, że działanie późniejszej wymiany produktu będzie niestabilne, co zwiększy koszty użytkowania.

Demontaż łożysk ceramicznych

Konserwacja łożysk ceramicznych

Wykrywanie łożysk ceramicznych

Łożyska ceramiczne charakteryzują się dużą regularnością podczas użytkowania, a ich powtarzalność jest również bardzo dobra. Dlatego też, jeśli będziesz to uważnie obserwować, możesz wykryć problemy na czas i zapewnić dobrą konserwację. Treścią i kwestiami jego wykrycia są przede wszystkim drgania i hałas łożyska, temperatura pracy łożyska, stan oleju smarowego itp. Tylko obserwacja i regularne kontrole w trakcie jego użytkowania pozwalają na wyeliminowanie problemów w pączek.

Wykrywanie łożysk ceramicznych

Czyszczenie łożysk ceramicznych

Czyszczenie łożysk ceramicznych polega głównie na oczyszczeniu mieszanin proszków i metali ciężkich powstałych podczas ich eksploatacji, ponieważ mieszaniny te będą przylegać do elementów tocznych i pierścieni wewnętrznych łożysk, wpływając w ten sposób na normalną pracę łożysk. Podczas użytkowania, jeśli nie zostanie dokładnie wyczyszczony, łatwo jest spowodować zarysowania powierzchni roboczej części, a te mocowania są również jedną z przyczyn hałasu i wibracji podczas pracy łożysk ceramicznych.

Przed czyszczeniem łożysk ceramicznych należy dokładnie przetestować smar. Kluczowym wymaganiem jest kontrola ilości zatrzymywanego smaru. Na tej podstawie możemy dokładnie określić, czy należy tankować oraz skuteczność i dawkowanie uzupełnienia. Po drugie, należy również zwrócić uwagę na fizyczne zmiany oleju. Na tej podstawie możemy dokładnie ocenić cykl wymiany różnych olejów i dokonać odpowiednich korekt metod i systemów uzupełniania oleju. Po stwierdzeniu, że olej jest suchy, stwardnienie, zbrylenie lub odbarwienie oznacza konieczność wymiany różnych smarów;

Czyszczenie łożysk ceramicznych

Ponadto regularne testowanie łożysk ceramicznych jest również bardzo konieczne, ponieważ proces testowania może określić stopień zanieczyszczenia smaru i określić, czy aktualnie używany smar jest odpowiedni do istniejących warunków pracy, tak aby można było wymienić rodzaj smaru zgodnie z zaleceniami producenta. faktyczna sytuacja. Lub konserwacja łożysk ceramicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, środkiem czyszczącym do łożysk ceramicznych może być benzyna lub środek do czyszczenia metalu. Proces czyszczenia dzieli się również na dwa typy: czyszczenie zgrubne i czyszczenie dokładne. Pamiętaj, że podczas czyszczenia łożysko ceramiczne wału należy umieścić w odpowiednim pojemniku i przykryć metalową podkładką z siatki, aby uniknąć kontaktu z brudem w pojemniku. Ponieważ gdy brud zostanie obrócony podczas procesu czyszczenia, łożyska ceramiczne ulegną uszkodzeniu. Podczas czyszczenia można użyć szczotki do usunięcia tłuszczu i odpowiednich klejów. Po zgrubnym oczyszczeniu przejdź do dokładnego czyszczenia. Podczas czyszczenia należy obchodzić się z nim ostrożnie i nie obracać go losowo, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk ceramicznych w wyniku działania sił zewnętrznych. Na koniec należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed odwodnieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym po czyszczeniu ceramiki.

Smarowanie łożysk ceramicznych

Same łożyska ceramiczne posiadają określony stopień nasmarowania, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowego oleju smarującego w trakcie ich rzeczywistej eksploatacji. Jeżeli jednak pomiędzy mikrospawami łożysk ceramicznych a metalowymi elementami tocznymi lub w szczególności powierzchnią bieżni występuje tarcie, należy zastosować pewne środki smarne, aby mogło ono działać. Jeśli łożysko ceramiczne będzie faktycznie używane zbyt długo, jego elastyczność nieuchronnie ulegnie pogorszeniu. Konieczne jest również dodanie oleju smarowego, aby zmniejszyć zużycie i ilość złomu. Ponieważ podczas długotrwałej pracy łożysk ceramicznych wytworzy się pewna ilość drobnego proszku, a odpowiedni olej smarujący może usunąć część proszku i utworzyć ochronny film olejowy, aby zapobiec tarciu statycznemu.

Ogólnie rzecz biorąc, smarowanie łożysk ceramicznych dzieli się na dwa rodzaje: smarowanie smarem i smarowanie olejem. Dlatego przy wyborze należy kierować się obowiązującymi warunkami i przeznaczeniem użytkowania, tak aby sprzyjać jego lepszemu działaniu.

Smarowanie łożysk ceramicznych

Unikaj przeciążenia łożysk ceramicznych

Każda maszyna ma żywotność, to samo dotyczy łożysk ceramicznych. Jeśli podczas rzeczywistego użytkowania wystąpi przeciążenie lub niewłaściwa konserwacja, może to mieć odpowiedni wpływ na łożyska ceramiczne. Odpowiednie badania pokazują, że 34% przyczyn przedwczesnych uszkodzeń łożysk ceramicznych w wyniku przeciążenia wynika ze zmęczenia. Łożyska ceramiczne mogą naturalnie emitować wczesne ostrzeżenie w przypadku przeciążenia. Dlatego podczas użytkowania ceramiki należy odpowiednio dostosować czas w połączeniu z obciążeniem użytkowym, aby uniknąć przeciążenia i nie wpłynąć na żywotność ceramiki.

Ponadto podczas użytkowania łożysk ceramicznych bardzo często pojawiają się pęknięcia i rdza. Sytuacje te mogą wydawać się niepozorne, ale skracają również żywotność łożysk ceramicznych. Dlatego najlepszą metodą konserwacji jest zapobieganie im. W przyszłości należy nie tylko prawidłowo przeprowadzić instalację i użytkowanie, ale także zwrócić uwagę na prace konserwacyjne.

przeciążać łożyska ceramiczne

Zarówno łożyska metalowe, jak i łożyska ceramiczne mają swoje niezastąpione zalety i odnoszą stosunkowo sukcesy w swoich dziedzinach rozwoju. Jednak zalety łożysk ceramicznych są obecnie widoczne. Stosowano je w wielu najnowocześniejszych dziedzinach, a atmosfera ich stosowania i wsparcie mechaniczne są również rozległe. Aby jednak wykorzystać inne zalety łożysk ceramicznych i przedłużyć ich żywotność, konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów, czyszczenia i smarowania zgodnie z ich charakterystyką użytkową oraz uświadomienie sobie ich wartości użytkowej poprzez prawidłowe użytkowanie i konserwację.