Bærekraft

Aubearing's offentlige politikk er basert på prinsippene om samfunnsansvar. Vi streber etter å opptre med høy integritet og engasjement for offentlig medborgerskap som er en del av vår bedriftstradisjon. Vi vet at denne typen ansvarlighet er en av nøklene til langsiktig forretningssuksess.

Miljø

De sosiale og økonomiske konsekvensene av globale klimaendringer blir stadig tydeligere. Det internasjonale samfunnet må derfor handle raskt for å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene. Aubearing bidrar til dette arbeidet ved å iverksette interne tiltak og bruke sin kompetanse til å skape innovative produkter og tjenester. I tillegg sikrer vi at lagre og materialer oppfyller strenge VOC-utslippsstandarder innendørs.

Vannrenseutstyr
Vannrenseutstyr

I 2019 ble det investert over 50,000 XNUMX amerikanske dollar i kjøp av vannrenseutstyr, som har fungert godt

Klima forandringer

Klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor. Vi og våre kunder blir også påvirket av klimaendringer. Vi løser dette ved å implementere interne miljøtiltak for å dempe de negative effektene av klimaendringer. Klimavern og reduksjon av klimagassutslipp er to av de mest presserende sakene i vår tid. Vi erkjenner behovet for å handle på et tidlig stadium og systematisk iverksette klimarelaterte tiltak på flere nivåer. For eksempel, siden 2010 har Aubearing i økende grad vært avhengig av energi fra fornybare grønne kilder for å være klimagassnøytrale.

Utstyr for gjenvinning av eksosgass

Gjenvinning av eksosgass

I 2018 ble det investert over 120,000 XNUMX amerikanske dollar i kjøp av utstyr for gjenvinning av eksosgass, som har fungert godt.

Operasjon Økologi

I vår bærekraftspolicy forplikter vi oss til å støtte bærekraftig utvikling og beskytte miljøet. Våre aktiviteter fokuserer på å redusere våre klimagassutslipp og oppnå klimagassnøytralitet for all vår virksomhet over hele verden. Vårt miljøstyringssystem er ISO 14001-sertifisert og hjelper oss å spare ressurser, redusere miljøpåvirkningen og spare kostnader.

C5TIVZRJK2X9AR5RQA8

Spare ressurser

Energiforbruk (elektrisitet og varme) er det området der vi har størst driftspåvirkning på miljøet. Derfor prøver vi å finne de mest mulig miljøvennlige og økonomisk levedyktige løsningene ved å bruke energieffektive teknologier og fokusere på å oppnå høye nivåer av energieffektivitet når vi implementerer driftsforbedringer. I denne forbindelse øker Aubearing ansattes bevissthet om energisparing og oppfordrer dem til å bruke naturressurser med omhu.

AUBEARINGS 1
BLOGG
blog
Kvalitetspolitikk
DE1
Design og Teknikk