בוררים גנריים
התאמות מדויקות בלבד
חפש בכותרת
חפש בתוכן
בוחר סוגי פוסטים

TTHDFLSA

מיסבי TTHD מורכבים משני מרוצי דחף, סט של רולים וכלוב. עיצוב זה יכול ליצור עד 40 אחוז יותר קיבולת מאשר מיסבים גליליים וכדוריים עם אותם ממדי מעטפת. התצורה של מיסבי TTHD יוצרת יתרון הנקרא תנועת גלגול אמיתית. הרחבות של מסלולי המירוצים והגלילים מתכנסות בנקודה משותפת (הקודקוד) על ציר הסיבוב. כתוצאה מכך, תנועת גלגול אמיתית מפחיתה את יצירת החום והבלאי של המירוצים והגלילים.

  • אותו עיצוב גלגלים ומסלול מירוצים בסיסיים כמו ה-TTHDFL, פרט לכך שהגזע התחתון מורכב משני חלקים שפניהם טחונים בצורה כדורית כדי לאפשר יישור עצמי בתנאים של חוסר יישור ראשוני.
  • TTHDFLSA מסבים אין להשתמש אם צפוי חוסר יישור דינמי (שינוי תחת עומס).