Nejlepší průvodce nákupem ložisek

Nejlepší průvodce nákupem ložisek

Ložiska jsou vysoce přesné součásti, které umožňují pohyb zařízení vodorovně různými rychlostmi tím, že účinně přenášejí významnou účinnost. Musí poskytovat vysokou přesnost a odolnost a také pracovat při vysokých rychlostech s minimálním hlukem a vibracemi. Ložiska se nacházejí téměř ve všech zařízeních, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl, obráběcí stroje, klimatizace, skútry atd. Máte obavy z nákupu kvalitních ložisek? Z tohoto důvodu můžete strávit spoustu času hledáním spolehlivého místního dodavatele ložisek. Po mnoha špatných zkušenostech stále nemohu najít vyhovující ložiskový produkt. Jako přední dodavatel ložisek v Číně vyvinul Aubearing v roce 2023 svůj vlastní internetový obchod. Zde si můžete vybrat z více než 30,000 XNUMX různých typů ložisek. Řešení problémů s nákupem ložisek za vás, bez ohledu na to, kde se nacházíte. Vyvinuté logistické systémy jako např DHL, FEDEX, a TNT dorazí na většinu míst na světě během 5-7 dnů. Pokorný je profesionální obchod s ložisky ve vašem okolí. Jak vybrat vhodné ložisko je stále těžká věc. Za tímto účelem vám Aubearing poskytuje konstruktivní návrhy založené na mnohaletých zkušenostech s výrobou.

Základní informace o ložiskách

Pro stejnou aplikaci mohou být k dispozici různé typy ložisek, ale je k dispozici jen málo informací o rozdílech mezi nimi. Možná jste si také položili otázku: „Které ložisko je pro mou aplikaci nejlepší? nebo „Jak si mám vybrat ložisko ke koupi? Nejprve musíte vědět, že většina ložisek s valivými prvky spadá do dvou širokých kategorií:

V rámci těchto dvou širokých kategorií ložisek existují podkategorie ložisek s jedinečnými vlastnostmi nebo optimalizovanými konstrukcemi pro lepší výkon. V tomto článku se Aubearing zabývá čtyřmi věcmi, které potřebujete vědět o své aplikaci, abyste si vybrali správný typ ložiska pro nákup.

Velikost kuličkového ložiska a rozměry jsou také klíčovými faktory při výběru správného ložiska pro danou aplikaci. Patří mezi ně vnitřní průměr (ID), vnější průměr (OD), šířka, typ otvoru a radiální vůle. Ložiska se dodávají v různých velikostech, od malých miniaturních ložisek s vnitřním průměrem menším než 1 mm až po velké průmyslové modely s vnějším průměrem několik palců nebo . Získání správné velikosti zajišťuje optimální výkon a zároveň šetří místo nebo umožňuje vysoké rychlosti nebo zatížení v případě potřeby.

Velikost ložiska

Materiál ložiska

Ložiska jsou nejúčinnější, když je tření nejnižší materiál hrají klíčovou roli ve výkonu. Mnoho ložisek je vyrobeno z houževnaté a cenově dostupné legované oceli. Podívejte se na součásti nebo povlaky vyrobené z bronzu, titanu a zejména keramiky – ty zlepší odolnost, životnost a výkon ložiska. Keramická ložiska jsou široce považována za nejdražší ložiska.

Zatížení ložiska

Zatížení ložiska je obvykle definována jako síla působící na ložisko. Při výběru správného ložiska pro vaši aplikaci byste měli nejprve určit nosnost ložiska. Nosnost se vztahuje k maximálnímu zatížení, které ložisko unese a je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru ložiska. Různé volby zatížení ložiska vážně ovlivní výkon a životnost ložiska. Zatížení ložisek se dělí na axiální (axiální), radiální nebo kombinované zatížení.

 • Axiální (neboli axiální) zatížení ložiska je, když je síla rovnoběžná s osou hřídele.

 • Radiální zatížení ložisek jsou zatížení, kde je síla kolmá na hřídel.

 • Kombinované zatížení ložiska se týká situace, kdy rovnoběžné a vertikální síly vyvolávají úhlové síly vůči hřídeli.

Zatížení ložiska

Rozložení zatížení kuličkových ložisek

Kuličková ložiska používají kulovou kuličkovou konstrukci pro rovnoměrné rozložení zatížení na středně velkou plochu. Bývají vhodnější pro malé až střední zatížení, rozkládající zatížení prostřednictvím jediného kontaktního bodu. Zde je rychlý průvodce typy zatížení ložisek a nejlepší kuličková ložiska pro tuto práci:

 • Radiální (kolmo k hřídeli) a lehké zatížení: Vyberte radiální kuličková ložiska (nazývaná také kuličková ložiska s hlubokou drážkou). Radiální ložiska jsou jedním z nejběžnějších typů ložisek na trhu.

 • Axiální (axiální) (rovnoběžné s hřídelí) zatížení: Vyberte axiální kuličková ložiska.

 • Kombinovaná radiální a axiální zatížení: Vyberte ložiska s kosoúhlým stykem. Kulička se dotýká oběžné dráhy pod úhlem, který lépe podporuje kombinované zatížení.

Vůle ložisek

Vůle ložisek (vnitřní vůle) označuje celkovou vzdálenost, o kterou se může jeden kroužek ložiska posunout v určitém směru vzhledem k jinému kroužku, než je ložisko instalováno na hřídel nebo ložiskovou skříň. Podle směru pohybu ji lze rozdělit na radiální vůli a axiální vůli. Je nutné odlišit vnitřní vůli ložiska před montáží od vnitřní vůle ložiska při dosažení provozní teploty po montáži (provozní vůle). Původní vnitřní vůle (před montáží) je obvykle větší než provozní vůle. To je způsobeno rozdílem ve stupni lícování, který je součástí montáže. Rozdíl v tepelné roztažnosti vnitřního a vnějšího kroužku ložiska a souvisejících součástí způsobuje, že se vnitřní a vnější kroužky roztahují nebo smršťují.
Vnitřní vůle ložiska a stanovené hodnoty: Velikost vnitřní vůle (také nazývaná vůle) valivého ložiska během provozu má velký vliv na výkon ložiska, jako je únavová životnost, vibrace, hluk a nárůst teploty.

Vůle ložisek

Zatížení valivých ložisek

Válečková ložiska používají válcovou, kuželovou konstrukci válečků, která dokáže rozložit zatížení na větší plochu než kuličková ložiska. Obvykle jsou vhodné pro náročné aplikace. Zde je rychlý odkaz na typy zatížení válečkových ložisek a nejlepší válečková ložiska pro danou práci:

 • Radiální (kolmo na hřídel) zatížení: Vyberte standardní válečková ložiska

 • Axiální (axiální) (rovnoběžné s hřídelí) zatížení: Vyberte válcová axiální ložiska

 • Kombinovaná radiální a axiální zatížení: Vyberte kuželíková ložiska.

válečková ložiska

Každý typ ložiska je speciálně navržen pro nesení axiálního nebo radiálního zatížení. Některá ložiska mohou unést dvě zatížení: v tomto případě máme na mysli kombinované zatížení. Pokud například musíte unést kombinované zatížení, doporučujeme zvolit kuželíková ložiska. Pokud požadujete ložiska, která snesou vysoké radiální zatížení, pak doporučujeme válečková ložiska. Na druhou stranu, pokud vaše ložiska potřebují nést menší zatížení, mohou být dostatečná kuličková ložiska, protože jsou obecně levnější.

Rychlost otáčení

Rychlost aplikace je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru ložiska. Pokud vaše aplikace poběží při vysokých otáčkách, jsou kuličková ložiska často první volbou. Mají lepší výkon při vyšších otáčkách a nabízejí vyšší rozsah otáček než válečková ložiska. Jedním z důvodů je, že kontakt mezi valivými prvky a oběžnými drahami v kuličkových ložiskách je bodový, spíše než povrchový, jako u válečkových ložisek. Protože se valivá tělesa při odvalování po povrchu tlačí do oběžné dráhy, dochází u kuličkových ložisek k mnohem menší deformaci povrchu při bodovém zatížení.

Rychlost otáčení je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Některá ložiska vydrží vysoké otáčky. Válečková ložiska a jehlová ložiska s klecí mají vyšší otáčky než ložiska bez klece. Volba vyšších rychlostí jde ale někdy na úkor zátěže. Měli byste také zvážit možnost nesprávného vyrovnání; některá ložiska k tomu nejsou vhodná, např. dvouřadá kuličková ložiska.

ložiska Rychlost otáčení

Ložisková odstředivá síla

Dalším důvodem, proč jsou kuličková ložiska vhodnější pro vysokorychlostní aplikace, je odstředivá síla. Odstředivá síla je definována jako síla, která tlačí objekt pohybující se kolem středu směrem ven, vyplývající ze setrvačnosti objektu. Odstředivá síla je hlavním faktorem ovlivňujícím rychlost ložiska, protože se převádí na radiální a axiální zatížení ložiska. Protože válečková ložiska mají větší hmotnost než kuličková ložiska, válečková ložiska budou generovat větší odstředivou sílu než kuličková ložiska stejné velikosti.

Někdy je rychlost aplikace vyšší než jmenovitá rychlost kuličkového ložiska. Pokud k tomu dojde, jednoduchým a běžným řešením je výměna materiálu kuličkového ložiska z oceli na keramiku. Tím zůstanou rozměry ložisek nezměněny, ale jmenovité otáčky se zvýší přibližně o 25 %. Protože keramické materiály jsou lehčí než ocel, keramické kuličky produkují menší odstředivou sílu při jakékoli dané rychlosti.

Ložisková odstředivá síla

Ložiska s kosoúhlým stykem jsou nejvhodnější pro vysokorychlostní aplikace
Ložiska s kosoúhlým stykem jsou nejlepší volbou pro vysokorychlostní aplikace. Jedním z důvodů je, že kuličky jsou menší a menší kuličky váží méně a vytvářejí menší odstředivou sílu při točení. Ložiska s kosoúhlým stykem mají také zabudované předpětí, které využívá odstředivou sílu ke správnému odvalování kuliček v ložisku. Pokud navrhujete vysokorychlostní aplikaci, budete potřebovat vysoce přesná ložiska, obvykle ve třídě přesnosti ABEC 7.

Házení ložiska

Házení ložiska je množství, o které hřídel obíhá od svého geometrického středu, když se otáčí. Některé aplikace, jako jsou vřetena řezných nástrojů, tolerují pouze malé odchylky svých rotujících součástí. Pokud navrhujete takovou aplikaci, vyberte si vysoce přesná ložiska, protože díky úzkým výrobním tolerancím ložisek budou mít menší házivost systému. Tuhost ložiska je odolnost vůči silám, které způsobují vychýlení hřídele od své osy, a hraje klíčovou roli při minimalizaci házení hřídele. Tuhost ložiska pochází ze vzájemného působení mezi valivými prvky a oběžnými drahami. Čím jsou valivá tělesa vtlačena do oběžné dráhy, což způsobuje pružnou deformaci, tím vyšší je tuhost.

Mazání ložisek

Mazání ložisek požadavky jsou důležité při výběru vhodného ložiska a je třeba je vzít v úvahu již při návrhu aplikace. Nesprávné mazání je jednou z nejčastějších příčin selhání ložisek. Mazání vytváří olejový film mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami ložisek, což pomáhá předcházet tření a přehřívání. Nejběžnějším typem mazání je tuk, který se skládá z oleje obsahujícího zahušťovadlo. Zahušťovadla udržují olej na místě, takže neopouští ložiska. Když se kuličky (kuličková ložiska) nebo válečky (válečková ložiska) odvalují po tuku, zahušťovadlo se oddělí a mezi valivými tělesy a oběžnou dráhou ložiska zůstane pouze olejový film. Po průchodu valivých těles se olej a zahušťovadlo znovu spojí.

Mazání ložisek

Pro vysokorychlostní aplikace je důležité pochopit, jak rychle se olej a zahušťovadlo oddělují a rekombinují. Toto se nazývá aplikační nebo nosná ndm hodnota. Před výběrem maziva musíte zjistit hodnotu ndm pro vaši aplikaci. Chcete-li to provést, vynásobte rychlost aplikace průměrem (dm) středu kuličky v ložisku. Porovnejte svou hodnotu ndm s hodnotou maximální rychlosti maziva v datovém listu. Pokud je vaše hodnota ndm vyšší než maximální hodnota rychlosti maziva v datovém listu, mazivo nebude poskytovat dostatečné mazání a dojde k předčasnému selhání. Další možností mazání pro vysokorychlostní aplikace je systém olejové mlhy, který mísí olej se stlačeným vzduchem a vstřikuje jej do oběžné dráhy ložiska v odměřených intervalech. Tato možnost je dražší než mazání plastickým mazivem, protože vyžaduje externí směšovací a dávkovací systém a filtrovaný stlačený vzduch. Systémy olejové mlhy však umožňují, aby ložiska pracovala při vyšších rychlostech a zároveň generovala méně tepla než mazaná ložiska.

Pro aplikace s nízkou rychlostí jsou běžné olejové lázně. Olejová lázeň znamená, že část ložiska je ponořena v oleji. U ložisek provozovaných v extrémních prostředích lze místo maziv na ropné bázi použít suchá maziva, ale životnost ložiska je obvykle zkrácena kvůli povaze mazacího filmu, který se časem rozpadne. Při výběru maziva pro vaši aplikaci je třeba vzít v úvahu další faktory, viz náš podrobný článek „Vše, co potřebujete vědět o mazání ložisek“.

Výběr těsnicího systému je zásadní pro zajištění správného a dlouhodobého provozu ložiska; proto je důležité zajistit, aby bylo ložisko vždy dobře chráněno před jakýmikoli nečistotami a vnějšími médii, jako je prach, voda, korozivní kapaliny a dokonce i použití maziv. Tato volba závisí na typu maziva, podmínkách prostředí (a typu znečištění), tlaku kapaliny a rychlosti otáčení. Abychom vám poskytli dobrý výchozí bod, tlak kapaliny je rozhodujícím faktorem při výběru těsnicího systému. Pokud je tlak vyšší, je ideální mechanická ucpávka. V opačném případě bude výběr přímo souviset s typem maziva, maziva nebo oleje. Například pro mazání tukem jsou nejběžnější řešení: deflektory nebo podložky, obrobené nebo úzké kanály s drážkami; v případě olejového mazání je těsnicí systém obvykle doplněn drážkami pro zpětné získávání oleje.

Těsnění a stínění ložisek

Otevřená kuličková ložiska jsou nejběžnější variantou. Existují však i ložiska se stíněním, která mají na jedné nebo obou stranách kovový štít. Kryty zabraňují kontaktu nečistot a úlomků a ovlivňují provoz ložisek. Zároveň však umožňuje oleji volně protékat ložisky pro hladký chod. Použití kuličkových ložisek s těsněním je v posledních letech stále běžnější. Tato ložiska také fungují efektivně a je zvláště nepravděpodobné, že by selhaly.

Běžné kategorie ložisek

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají vnitřní a vnější oběžné dráhy, které jsou od sebe odděleny vzhledem k ose ložiska. Tato ložiska mohou přenášet zatížení zahrnující kombinaci axiálních a radiálních sil. Tato ložiska není možné demontovat a vyjmout kroužky nebo kuličky. Mohou však mít relativně velký počet kuliček pro zvýšení podpory pro axiální a radiální zatížení. Taková ložiska optimalizují rychlost a minimalizují tření pro různá zatížení.

Tři různé typy ložisek s kosoúhlým stykem jsou jednořadá ložiska, dvouřadá ložiska a čtyřbodová ložiska. Běžné aplikace:

 • kompresory a čerpadla

 • válcovna kovů

 • Motory a generátory

 • Vřeteno obráběcího stroje

 • Ložiska kol vozidel

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Vypínací ložisko

Axiální kuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou vhodné pro vysoce specifické aplikace. Poskytují jedinečnou podporu pro axiální síly přenášené zatížením. Ložiska s hlubokou drážkou se skládají z přídržné podložky hřídele, přídržné podložky pouzdra a sestavy kuličky a klece. Některé jsou vybaveny plochými podložkami, zatímco jiné jsou vybaveny polohovacími podložkami kulového pouzdra, které zabraňují a opravují statické vychýlení. Je bezpodmínečně nutné zabránit přenášení jakýchkoli radiálních sil na tato ložiska. Mezi běžné aplikace patří:

 • zemědělství

 • obráběcí stroj

 • Manipulace s materiálem

 • vytisknout

 • větrná energie

 • Viditelný rozsah

Vypínací ložisko

kuličkové ložisko Radiální

Kuličková ložiska s hlubokými drážkami jsou nejběžněji používanou řadou kuličkových ložisek a lze je zakoupit v konfiguracích s utěsněnými, stíněnými a pojistnými kroužky. Velikost oběžného kola u tohoto typu ložiska těsně odpovídá velikosti obsažených kuliček. Jsou také skvělé pro podepření těžkých předmětů. Ložiska s hlubokou drážkou poskytují radiální a axiální podporu. Relativní úrovně takových zatížení však nelze změnit úpravou úhlu kontaktu. Typy kuličkových ložisek zahrnují jednořadá kuličková ložiska s hlubokou drážkou, subminiaturní a miniaturní ložiska, kuličková ložiska s maximální drážkou a kuličková ložiska magneto s hlubokou drážkou. Běžné aplikace:

 • elektrický motor

 • Motor vozidla

 • Kancelářské stroje

 • Zahradní nářadí

 • Viditelný rozsah

kuličkové ložisko Radiální

Naklápěcí kuličková ložiska

Naklápěcí kuličková ložiska mají sestavu vnitřního kroužku a koule, která je bezpečně držena ve vnějším kroužku pomocí kulových oběžných drah. Tato kuličková ložiska jsou navržena tak, aby vydržela menší úhlové nesouososti způsobené vychýlením nebo nesprávnou montáží. Kvůli obtížím spojeným se správným usazením vrtání skříně jsou taková kuličková ložiska často zabudována do dlouhých hřídelů. Běžné je také zařazení takových ložisek do mechanických systémů, jinak hrozí ohnutí hřídele během provozu. Použití samonaklápěcích ložisek by však mělo být omezeno na aplikace s lehkým axiálním zatížením, protože oběžná dráha vnějšího kroužku poskytuje omezenou podporu pro valivá tělesa. Běžné aplikace:

 • převodovka

 • koncová převodovka

Samonaklápěcí kuličková ložiska

Válečková ložiska

Válečková ložiska jsou schopny přenášet významná, dokonce i velmi významná radiální zatížení. Existuje mnoho typů válečkových ložisek. Liší se podle počtu řad válečků (jedna, dvě nebo čtyři řady) a podle toho, zda je k dispozici klec. Klec umožňuje ložisku nést značné radiální zatížení a vysoké rychlosti. Protože zde není klec, ložisko může mít řady válečků, a proto může nést větší radiální zatížení. Jedinou nevýhodou je, že válečková ložiska bez klecí nesnesou stejně vysoké otáčky jako ložiska s klecí. Válečková ložiska jsou také velmi pevná a mají dlouhou životnost. Některá ložiska navíc mohou přenášet i axiální zatížení za předpokladu, že nemají osazení na vnitřním a vnějším kroužku. V takovém případě nebudete moci použít ložiska k podpoře axiálního zatížení.

Válečková ložiska

Kuželíkové ložiska

Kuželíková ložiska může přenášet radiální, axiální a kombinovaná zatížení (současně). Díky své vysoké tuhosti může být náklad velmi těžký. Pokud si nejste jisti výběrem mezi kuličkovými ložisky a kuželíkovými ložisky, uvědomte si, že kuželíková ložiska ekvivalentní velikosti mohou unést větší zatížení. Proto taková ložiska doporučujeme pro aplikace, jako jsou vřetena strojů, převodovky vozidel (od automobilů po lodě, vrtulníky) nebo řízení kol osobních či nákladních automobilů.

Kuželíkové ložiska

Jehlová ložiska

Jako válečková ložiska, jehlová ložiska jsou k dispozici s klecí nebo bez ní. Pokud mají klec, snesou velmi vysoké otáčky, zatímco jehlová ložiska bez klece snesou velmi velká radiální nebo axiální zatížení. Všimněte si také, že tato ložiska jsou menší velikosti, a proto mají malou stopu. Často se například používají v převodovkách.

Jehlová ložiska

Jaký je kód ložiska?

Jak jsme diskutovali, ložiska mohou mít mnoho různých konstrukčních konfigurací. Pro usnadnění navigace a snadné identifikace ložiska, které potřebujete, mají často kód související s typem ložiska, velikostí a dokonce i materiálem. Výrobci ložisek mohou vytvářet své vlastní kódy nebo předpony, vezměte prosím na vědomí, že se mohou lišit od značky k značce, proto se vždy doporučuje zkontrolovat podrobnosti o konkrétním výrobci. Rozdělme tento příklad podle jednotlivých částí:

 • (6) 2 02 2RS – První číslo označuje typ ložiska. 6 = Jednořadé kuličkové ložisko.

 • 6 (2) 02 2RS – Série ložisek darování dalšího čísla nebo trvanlivost ložiska. 2 = světlá barva

 • 6 2 (02) 2RS – Tato čísla se vztahují k velikosti otvoru. 02 = 15 mm

 • 6 2 02 (2RS) – A konečně, přípona obsahuje veškeré další detaily kolem ložiska, jako jsou těsnění nebo kryty. 2RS = Utěsněné na obou stranách.

 • Ložisko s kódovým označením 62022RS je jednořadé kuličkové ložisko s lehkou houževnatostí, průměrem díry 15 mm a oboustranným těsněním.

kód ložiska

I když mezi výrobci existují drobné rozdíly, kódy pro většinu ložisek se budou řídit touto strukturou. Proto můžete pomocí následujících informací určit, které ložisko máte nebo potřebujete.

Jaké je hodnocení ABEC?

Většina ložisek se měří pomocí stupně ABEC. Čím vyšší je stupeň ABEC, tím vyšší je přesnost ložiska. Systém hodnocení zahrnuje úrovně 1, 3, 5, 7 a 9. Hodnocení ABEC nespecifikuje mnoho klíčových faktorů, jako je schopnost manipulace s nákladem, přesnost míče, materiál, tvrdost materiálu podle Rockwella, stupeň lesku kuličky a oběžné dráhy, hluk, vibrace a maziva. Kvůli těmto faktorům mají ložiska ABEC Grade 3 lepší výkon než ložiska ABEC Grade 7.

 • Ložiska ABEC 1 bývají nejlevnější, nejhrubší a nejméně přesná. Kvalita oceli není příliš vysoká.

 • Skateboardová ložiska ABEC 3 jsou obecně levná a neotáčí se hladce ani rychle.

 • Skateboardová ložiska ABEC 5 jsou standardní součástí většiny typů skateboardingu. Toto hodnocení vám zajistí vysokou rychlost za dostupnou cenu.

 • Ložiska ABEC 7 jsou velmi rychlá a hladká, ale stojí málo.

 • Ložiska ABEC 9 jsou extrémně rychlá!

Hodnocení ABEC

Ložiska s nižší přesností jsou vyráběna s prostorovým „kolísáním“ než ložiska s vyšší přesností. Proto, když se ložisko používá při vysoké rychlosti, kuličky se rychle odvalují po oběžné dráze ložiska, což má za následek nižší spolehlivost a vyšší hluk, což může způsobit selhání ložiska. Vysoce přesná ložiska jsou vyráběna podle přísných norem a jsou vyráběna s minimálními odchylkami od specifikací. Vysoce přesná ložiska jsou spolehlivá pro rychle běžící aplikace, protože zajišťují dobrou interakci kuličky a oběžné dráhy.

Cena ložiska

Cenové rozpětí ložisek a cenová dostupnost jsou další faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru kuličkových ložisek pro vaši aplikaci. Nákladově efektivní řešení lze nalézt od různých výrobců, zatímco prémiové produktové řady mohou být dražší, ale nabízejí vyšší výkon nebo delší životnost v závislosti na jejich kvalitativních charakteristikách. Pokud je to možné, vždy zvažte, co si můžete dovolit, než si vyberete produkt, který nabízí dobrou hodnotu za peníze, aniž byste slevili z požadavků na kvalitu nebo výkon.

Nákup ložiskového množství

Nakonec je také důležité určit, kolik kusů potřebujete při nákupu kuličkových ložisek, protože většina výrobců má tendenci je prodávat hromadně, spíše než jednotlivé jednotky kvůli jejich kompaktní velikosti. To pomáhá kupujícím ušetřit peníze tím, že budou kupovat větší množství, než aby museli časem objednávat další díly samostatně, což může výrazně zvýšit náklady, protože v některých případech jsou také účtovány poplatky za dopravu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Výběr správného kuličkového ložiska pro vaši aplikaci může být složitý proces, ale věnovat čas zkoumání a porovnávání různých zdrojů zajistí, že získáte kvalitní produkt za konkurenceschopnou cenu. Zvážením faktorů, jako je zatížení, typ, materiál, velikost, cenové rozpětí a požadované množství před rozhodnutím o nákupu, můžete zajistit, že váš stroj bude fungovat hladce a zároveň ušetříte peníze z dlouhodobého hlediska.
S těmito tipy nebylo nikdy snazší najít perfektní kuličkové ložisko!