La guia definitiva per al manteniment dels coixinets de ceràmica

La guia definitiva per al manteniment dels coixinets de ceràmica

En els darrers anys, els coixinets de ceràmica, com a versió millorada dels coixinets metàl·lics, s'han convertit en components molt populars per a diversos tipus de maquinària i s'han utilitzat àmpliament en diversos camps. Fins i tot en entorns extremadament especials, els coixinets de ceràmica poden destacar el seu excel·lent rendiment. Coixinets de ceràmica són coixinets d'alta velocitat. Durant el seu ús, s'han d'utilitzar i mantenir regularment segons les seves característiques de rendiment, per tal de millorar l'eficiència del treball i allargar la vida útil dels coixinets ceràmics. Aquesta guia descriu de manera exhaustiva algunes consideracions per mantenir els coixinets de ceràmica.

Característiques i rendiment dels coixinets ceràmics

Avantatges dels coixinets de ceràmica

Avui dia, els coixinets de ceràmica s'han normalitzat i s'han utilitzat àmpliament en aplicacions generals. Té els següents avantatges:

(1). Petit coeficient de fricció. The friction coefficient of ceramic bearings is relatively small, so the transmission efficiency is also higher. The friction coefficient of traditional bearings is between 0. 08-0. 12, while the friction coefficient of ceramic bearings is only 0. 001-0. 005. Therefore, during its use, it has higher performance and is convenient to maintain.

(2) El cost de fabricació està dins d'un rang raonable. En comparació amb els metalls no fèrrics, el cost de fabricació dels coixinets de ceràmica és relativament elevat, però després del tractament tèrmic, té propietats mecàniques més altes i una vida útil més llarga.

(3) Alta precisió. L'estructura interna dels coixinets de ceràmica i la distància entre les peces són molt reduïdes i la precisió de processament de les seves peces és relativament alta. Especialment per a algunes maquinàries de precisió, també té un millor efecte en termes de precisió de funcionament. No només pot aconseguir una major eficiència de transmissió, sinó que també reduir el consum d'oli lubricant també és relativament senzill i còmode en la instal·lació i el manteniment.

Avantatges dels coixinets de ceràmica

(4) Portar una càrrega elevada. En aplicacions pràctiques, els coixinets de ceràmica es poden carregar prèviament amb càrregues radials per millorar considerablement la rigidesa dels coixinets, i fins i tot poden suportar els efectes combinats de les càrregues radials i les càrregues de transmissió axial en diverses condicions al mateix temps.

(5) Resistent a l'oxidació i a la corrosió. Diversos tipus de cermets es corroeixen en diferents graus quan s'exposen a un determinat entorn de pH, però els coixinets de ceràmica poden funcionar normalment en entorns durs plens de mitjans corrosius.

Inconvenients dels coixinets de ceràmica

Tot i que els coixinets de ceràmica tenen molts avantatges respecte als coixinets metàl·lics tradicionals, no són coixinets perfectes.

(1) Sota el mateix volum, la capacitat de càrrega composta dels coixinets de ceràmica és menor que la dels coixinets lliscants. Per satisfer els seus requisits d'ús, s'ha d'augmentar la mida radial dels coixinets de ceràmica;

(2) Els coixinets de ceràmica produiran més vibracions i sorolls durant l'ús, de manera que són difícils d'utilitzar en ocasions amb alta precisió i requisits d'alta vibració.

(3) Els coixinets de ceràmica també són molt sensibles als objectes estranys. Una vegada que els objectes estranys entren durant el funcionament, produiran contínuament grans vibracions i sorolls, que no només afectaran l'eficiència del treball, sinó que també provocaran danys primerencs.

Inconvenients dels coixinets de ceràmica

Rendiment dels coixinets ceràmics

Els coixinets es feien generalment d'acer de coixinets d'aliatge en el passat, però els seus desavantatges es van fer evidents gradualment amb l'expansió de les aplicacions. Els coixinets de ceràmica estan fets de materials no metàl·lics. Nitrur de silici (Si N) s'utilitza generalment com a material principal. Segons dades rellevants, té una increïble resistència a les altes temperatures i encara pot mantenir una bona resistència fins i tot a una temperatura elevada 1400 ° C. , que no poden aconseguir molts metalls, i la seva estabilitat és més forta i el seu rendiment global també és fort.

Bearings are composed of three parts: inner ring, outer ring and rolling elements. Today’s ceramic bearings can be divided into full ceramic bearings and hybrid ceramic bearings according to different materials. As the name suggests, all-ceramic bearings have rolling elements and inner and outer rings made of ceramic materials. All-ceramic bearings are resistant to corrosion, high temperature and wear, so they can be used in harsh environments. It can still show unique advantages and is widely used in aerospace vehicles and medical and health care. Hybrid ceramic bearings are generally used in highly precise machine tool spindles because they have a certain degree of lubricity that can effectively prevent sticking and burning due to oil film destruction, so they can still maintain good stress even under high-speed operation.

Precaucions per a l'ús de coixinets ceràmics

Instal·lació de coixinets ceràmics

Els coixinets de ceràmica en si són relativament cars, per la qual cosa s'han d'instal·lar amb cura i paciència per evitar una instal·lació incorrecta que afecti l'ús i el manteniment posteriors, i una vegada que el producte es fa malbé a causa de la instal·lació, el guany supera la pèrdua.

Abans d'instal·lar coixinets de ceràmica, les especificacions s'han de seleccionar segons les necessitats del lloc d'instal·lació, en lloc de fer judicis aleatoris a simple vista. La selecció correcta de les especificacions facilitarà la instal·lació i l'estabilitat d'ús serà més gran. Un cop seleccionades les especificacions, no només és laboriós d'instal·lar, sinó que també és difícil aconseguir l'efecte desitjat. Durant el procés d'instal·lació dels coixinets de ceràmica, s'ha d'aplicar una pressió uniforme a la circumferència de la cara de l'extrem del coixinet per determinar la direcció d'instal·lació i la posició d'instal·lació.

Instal·lació de coixinets ceràmics

Recorda, està estrictament prohibit utilitzar destrals, martells i altres objectes pesats per colpejar el coixinet durant el procés d'instal·lació, ja que el procés de cop provocarà danys a la cara de l'extrem del coixinet i, una vegada que la pressió s'utilitzi incorrectament durant el procés d'instal·lació, provocarà determinades sagnies i rascades. D'aquesta manera, durant l'operació posterior a alta velocitat, la taxa de desgast del coixinet també augmentarà en conseqüència.

Col·laboració de coixinets ceràmics

La selecció coincident de coixinets de ceràmica s'ha de basar en la direcció de la càrrega i les propietats de càrrega. En termes generals, la capacitat de càrrega de cada virola és diferent, que normalment es divideix en càrrega giratòria, càrrega estàtica i càrrega indefinida. Per als compostos rotatius i els compostos indeterminats, les virolles haurien d'adoptar un ajust estàtic; per a càrregues estàtiques, es pot utilitzar una combinació de sobreajust i ajust dinàmic.

Instal·lació de coixinets ceràmics

Desmuntatge de coixinets ceràmics

Independentment de quin tipus de component d'equip mecànic sigui, la seva vida útil es pot allargar mitjançant un ús i un manteniment correctes. El mateix passa amb els coixinets de ceràmica. Després d'un període d'ús, molts usuaris esperen realitzar un manteniment addicional mitjançant el desmuntatge, però també han de prestar atenció durant el procés de desmuntatge. No utilitzeu mai instruments afilats per colpejar i desmuntar directament, sinó que apliqueu una pressió uniforme al desmuntatge. Feu servir la força i l'habilitat per desmuntar.

Els coixinets de ceràmica es divideixen generalment en dos tipus: els amb mànigues interiors cònics i els sense cònics. Els mètodes de desmuntatge d'aquests dos coixinets de ceràmica s'han de tractar de manera diferent. Recordeu que només un desmuntatge raonable no causarà danys als coixinets i al propi instrument. Un cop realitzat el desmuntatge forçat, és probable que l'efecte del producte de substitució posterior sigui inestable, fet que augmentarà el cost d'ús.

Desmuntatge de coixinets ceràmics

Manteniment de coixinets ceràmics

Detecció de coixinets ceràmics

Els coixinets de ceràmica tenen una forta regularitat durant l'ús i la seva repetibilitat també és molt bona. Per tant, sempre que l'observeu de prop, podreu detectar problemes a temps i aconseguir un bon manteniment. El contingut i les qüestions de la seva detecció inclouen principalment la vibració i el soroll del coixinet, la temperatura de funcionament del coixinet, l'estat de l'oli lubricant, etc. Només prestant atenció a l'observació i inspecció regular durant el seu ús es poden solucionar problemes. el brot.

Detecció de coixinets ceràmics

Neteja de coixinets ceràmics

La neteja dels coixinets ceràmics consisteix principalment a netejar les barreges de pols i metalls pesants produïdes durant el seu ús, ja que aquestes mescles s'adheriran als elements rodants i anells interiors dels coixinets, afectant així el funcionament normal dels coixinets. Durant l'ús, si no es neteja a fons, és fàcil causar rascades a la superfície de treball de les peces, i aquests accessoris també són una de les causes de soroll i vibració durant el funcionament dels coixinets de ceràmica.

Abans de netejar els coixinets de ceràmica, el greix s'ha de provar bé. El requisit clau és com controlar la quantitat de greix retinguda. A partir d'això, podem determinar amb precisió si hem de repostar i l'eficàcia i la dosi de la reposició. En segon lloc, també s'ha de parar atenció als canvis físics de l'oli. En base a això, podem jutjar amb precisió el cicle de substitució de diversos olis i fer els ajustos adequats als mètodes i sistemes de reposició d'oli. Un cop s'ha comprovat que l'oli té sequedat, l'enduriment, l'aglomeració o la decoloració fa que s'hagin de substituir diversos greixos;

Neteja de coixinets ceràmics

A més, les proves regulars dels coixinets de ceràmica també són molt necessàries, ja que el procés de prova pot determinar el grau de contaminació del greix i determinar si el greix lubricant actual és adequat per a les condicions de treball existents, de manera que el tipus de greix es pot substituir segons el situació real. O manteniment de coixinets ceràmics.

En termes generals, l'agent de neteja per a coixinets de ceràmica pot ser gasolina o agent de neteja metàl·lic. El procés de neteja també es divideix en dos tipus: neteja gruixuda i neteja fina. Recordeu que durant el procés de neteja, el coixinet de ceràmica de l'eix s'ha de col·locar al recipient corresponent i cobrir-lo amb un coixinet de malla metàl·lica per evitar el contacte amb la brutícia del recipient. Perquè una vegada que la brutícia es gira durant el procés de neteja, els coixinets de ceràmica es faran malbé. Durant el procés de neteja, podeu utilitzar un raspall per eliminar el greix i els adhesius corresponents. Després que estigui aproximadament net, passeu a una neteja fina. Durant el procés de neteja, manipular-lo amb cura i no girar-lo aleatòriament per evitar danys als coixinets ceràmics per la intervenció de forces externes. Finalment, però no menys important, hem de parar atenció al tractament de deshidratació i antioxidant després de la neteja de la ceràmica.

Lubricació de coixinets ceràmics

Els coixinets de ceràmica tenen un cert grau de lubricació, de manera que no cal utilitzar oli lubricant addicional durant el seu ús real. Tanmateix, si es produeix una fricció entre la microsoldadura dels coixinets ceràmics i els elements rodants metàl·lics o especialment la superfície de la pista de rodadura, per funcionar, s'han de prendre determinades mesures de lubricació. Una vegada que el coixinet de ceràmica s'utilitza durant massa temps, la seva flexibilitat es veurà afectada inevitablement. També cal afegir oli lubricant per reduir el desgast i la taxa de ferralla. Com que durant el funcionament a llarg termini dels coixinets de ceràmica, es produirà una certa quantitat de pols fina i l'oli lubricant adequat pot treure part de la pols i formar una pel·lícula d'oli protectora per evitar la fricció estàtica.

En termes generals, la lubricació dels coixinets ceràmics es divideix en dos tipus: lubricació amb greix i lubricació amb oli. Per tant, a l'hora de triar, hauríeu de triar segons les seves condicions aplicables i la finalitat d'ús, per tal de promoure el seu millor rendiment.

Lubricació de coixinets ceràmics

Eviteu el funcionament de sobrecàrrega dels coixinets ceràmics

Qualsevol maquinària té una vida útil, i el mateix passa amb els coixinets de ceràmica. Si es produeix una sobrecàrrega o un manteniment inadequat durant l'ús real, els coixinets de ceràmica es poden veure afectats en conseqüència. Les enquestes rellevants mostren que el 34% de les causes de la fallada prematura de l'operació de sobrecàrrega dels coixinets de ceràmica són causades per la fatiga. Els coixinets de ceràmica poden emetre, naturalment, un avís precoç quan estan sobrecarregats. Per tant, durant l'ús de la ceràmica, el temps s'ha d'ajustar adequadament en combinació amb la càrrega d'ús per evitar el funcionament de sobrecàrrega i afectar la vida útil de la ceràmica.

A més, durant l'ús de coixinets ceràmics, també són molt freqüents les esquerdes i l'òxid. Aquestes situacions poden semblar poc visibles, però també escurçaran la vida útil dels coixinets de ceràmica. Per tant, el millor mètode de manteniment és prevenir-los. En el futur, no només s'ha de fer la instal·lació i l'ús de la manera correcta, sinó que també s'ha de prestar atenció als treballs de manteniment.

sobrecàrrega de coixinets ceràmics

Both metal bearings and ceramic bearings have their irreplaceable advantages and are relatively successful in their respective development fields. However, the advantages of ceramic bearings are now prominent. They have been used in many cutting-edge fields, and their application atmosphere and mechanical support are also extensive. However, in order to realize other advantages of ceramic bearings and extend their service life, it is necessary to carry out regular inspections, cleaning and lubrication according to their performance characteristics, and to realize their use value through correct use and maintenance.