Sostenibilitat

La política pública de l'AUB es basa en els principis de responsabilitat social corporativa. Ens esforcem per actuar amb l'alta integritat i compromís amb la ciutadania pública que forma part de la nostra tradició empresarial. Sabem que aquest tipus de responsabilitat és una de les claus de l'èxit empresarial a llarg termini.

Mediambient

Els impactes socials i econòmics del canvi climàtic global són cada cop més evidents. Per tant, la comunitat internacional ha d'actuar ràpidament per prevenir les pitjors conseqüències del canvi climàtic. AUB contribueix a aquests esforços implementant mesures internes i utilitzant la seva experiència per crear productes i serveis innovadors. A més, ens assegurem que els coixinets i els materials compleixin les estrictes normes d'emissió de COV a l'aire interior.

Equips de purificació d'aigua
Equips de purificació d'aigua

El 2019, es van invertir més de 50,000 dòlars dels EUA en la compra d'equips de purificació d'aigua, que han funcionat bé

Canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels grans reptes als quals s'enfronta la humanitat. Nosaltres i els nostres clients també estem afectats pel canvi climàtic. Afrontem això implementant mesures ambientals internes per ajudar a mitigar els efectes negatius del canvi climàtic. La protecció del clima i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle són dos dels temes més urgents del nostre temps. Reconeixem la necessitat d'actuar en una fase inicial i d'implementar sistemàticament mesures relacionades amb el clima a múltiples nivells. Per exemple, des de l'any 2010, AUB ha confiat cada cop més en l'energia procedent de fonts verdes renovables per ser neutre en els gasos d'efecte hivernacle.

Equips de recuperació de gasos d'escapament

Recuperació de gasos d'escapament

El 2018, es van invertir més de 120,000 dòlars dels EUA en la compra d'equips de recuperació de gasos d'escapament, que han funcionat bé.

Operació Ecologia

En la nostra Política de Sostenibilitat ens comprometem a donar suport al desenvolupament sostenible i a protegir el medi ambient. Les nostres activitats se centren en reduir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle i aconseguir la neutralitat dels gasos d'efecte hivernacle per a totes les nostres operacions a tot el món. El nostre Sistema de Gestió Ambiental està certificat ISO 14001 i ens ajuda a conservar els recursos, reduir l'impacte ambiental i estalviar costos.

C5TIVZRJK2X9AR5RQA8

Estalvi de Recursos

El consum d'energia (electricitat i calor) és, amb diferència, l'àmbit en què tenim un impacte operatiu més significatiu sobre el medi ambient. Per tant, intentem trobar les solucions més respectuoses amb el medi ambient i econòmicament viables possibles mitjançant l'ús de tecnologies energèticament eficients i centrant-nos en assolir alts nivells d'eficiència energètica a l'hora d'implementar millores operatives. En aquest sentit, AUB sensibilitza els empleats sobre l'estalvi energètic i els insta a utilitzar els recursos naturals amb prudència.

AUBEARINGS 1
BLOG
bloc
política de Qualitat
DE1
Disseny i Enginyeria