Видео

Пуснете видеото

AUB ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пуснете видеото

Тип лагер AUB

Пуснете видеото

Производствен процес на колесен лагер

Пуснете видеото

Процес на производство на сачмени лагери

Пуснете видеото

Усъвършенстван процес на производство на лагери

Пуснете видеото

Проверка на качеството на лагера

Пуснете видеото

Разширена производствена линия за лагери

Усъвършенствана топлинна обработка на лагери

Пуснете видеото

Процес на производство на миниатюрни лагери

Пуснете видеото

Линия за производство на миниатюрни лагери