Общи селектори
Само точни съвпадения
Търсене в заглавието
Търсене в съдържанието
Селектори за тип публикации

Едноредови цилиндрични ролкови лагери с вътрешен пръстен

Цилиндрични ролкови лагери се произвеждат с няколко различни вариации на вътрешния им дизайн.
Цилиндричните ролкови лагери се класифицират в следните типове, в зависимост от това дали имат ребра на пръстените си:
  • Тип NU – Две плътни ребра на външния пръстен и вътрешен пръстен без ребра. Този тип е подходящ като лагер със свободен край.
  • Тип N – Вътрешният пръстен има две твърди ребра, а външният пръстен няма ребра. Този тип е подходящ като лагер със свободен край.
  • Тип NJ – Две твърди ребра на външния пръстен, а вътрешният пръстен има едно ребро. Следователно този лагер може да издържи ограничени аксиални натоварвания в една посока.
  • Тип NUP – Две твърди ребра на външния пръстен, а вътрешният пръстен има едно ребро и пръстен с плосък ъгъл. (HJ тип L-образна упорна яка.)